Despre noi

Continuând o îndelungată traditie academică, Departamentul de Doctrine Economice si Comunicare participă în mod activ la viata Facultătii de Economie, fiind angrenat în construirea unei viziuni moderne si pragmatice asupra comunicării si stiintei economice.


Corpul profesoral al Departamentului activează în cadrul unor organizatii profesional-stiintifice de prestigiu, din tară si străinătate.
Activitatea de cercetare stiintifică a Departamentului este sustinută prin participarea la numeroase programe de cercetare. Expertiza cadrelor didactice a fost valorificată numai în perioada 2006-2013 în 15 contracte de cercetare nationale si în cadrul a două contracte de cercetare internatională.


Participarea la o serie de evenimente stiintifice pe plan national si international, precum si publicarea de articole si studii într-o serie de reviste cu prestigiu profesional-stiintifice au reprezentat si reprezintă preocupări constante în viata si activitatea Departamentului. Prestigioasa activitate de cercetare stiintifică si publicistică se concretizează de asemenea sub formă de cărti, manuale, lucrări practice si de specialitate în domeniul stiintelor economice si comunicării.


Cercetarea stiintifică a cadrelor didactice este strâns legată si de îndrumarea si coordonarea activitătii stiintifice a studentilor pe cele trei niveluri: licentă, masterat si doctorat.
Dintre disciplinele Departamentului evidentiem: Şcoli de gândire economică Clasice şi Moderne; Doctrine economice; Principiile comunicării economice; Relatii publice în organizatii (disciplină predată de asemenea în anii anteriori de studiu si ca optional în cadrul Facultătii de Finante, Asigurări, Bănci si Burse de Valori si Facultătii de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică); Comunicare si limbaj economic; Comunicare corporativă, Jurnalism economic, Comunicare nonverbală; Comunicare antreprenorială. Acestea sunt chemate spre a dezvolta bagajul de cunostinte fundamentale si de specialitate a viitorilor economisti, potrivit noilor schimbări corporativ-institutionale care se manifestă în prezent la nivel social. În acest sens oferta educatională a Departamentului vizează, ca obiective, dezvoltarea abilitătilor creative si inovative ale studentilor, atât pentru programul de licentă cât si pentru cel de masterat, în vederea utilizării corespunzătoare a cunostintelor economice  precum si a metodelor si strategiilor de comunicare în afaceri si aplicarea lor la analiza proceselor si regularitătilor ce se manifestă în activitatea agentilor economici.


Scurt istoric

1938 – Istoria doctrinelor economice – curs de specializare al Sectiei I: Stiinte economice, financiare, sociale
1949-1950 - Istoria doctrinelor economice – Institutul de Stiinte Economie si Politice Bucuresti
1951-1952 – Catedra de Istoria doctrinelor economice – 3 posturi didactice
1962-1963 - Catedra de Istoria doctrinelor economice – 7 posturi didactice
1970-1971 - Catedra de Istoria doctrinelor economice – 9 posturi didactice
1976-1989 - Catedra de Istoria doctrinelor economice – Catedra de Economie politică
1990-1999 – Catedra de Istoria Gândirii Economice
1999-2012 – Catedra de Comunicare si Doctrine Economice
iunie-octombrie 2012 – Departamentul de Doctrine Economice, Psihopedagogie, Didactică si Comunicare Economică
2012-prezent – Departamentul de Doctrine Economice si Comunicare – 14 posturi didactice